Pracownie

Pracownie ZHW w Warszawie

Zakres akredytacji nr AB 598

Pracownia Badań Mikrobiologicznych

kierownik pracowni - Ewa Szydłowska

 • Dział Badań Mikrobiologicznych Żywności i Pasz osoba odpowiedzialna za dział: - Monika Radko-Szary
 • Dział Badań Pasz osoba odpowiedzialna za dział - Dorota Giepart
 • Dział Badań Metodami Molekularnymi osoba odpowiedzialna za dział - Dorota Giepart
 • Dział Przygotowania Pożywek osoba odpowiedzialna za dział - Łukasz Kasica
 • Dział Badań Mięsa Na Obecność Włośni, w ramach którego funkcjonują Stanowiska Zamiejscowe - Dorota Giepart
   

Pracownia Badań Chemicznych

kierownik pracowni Barbara Gajewnik

 • Dział Chemii Klasycznej
 • Dział Badań Techniką HPLC, LC/MS/MS osoba odpowiedzialna za dział - Beata Lewkowicz
 • Dział Badań Techniką GC, GC/MS osoba odpowiedzialna za dział - Monika Cąpała-Sładek
 • Dział Oznaczania Pierwiastków osoba odpowiedzialna za dział - Barbara Gajewnik
   

Pracownia Diagnostyki Chorób Zwierząt

kierownik pracowni - Agnieszka Wojtas

 • Dział Diagnostyki Chorób Drobiu osoba odpowiedzialna za dział - Iwona Grabowska
 • Dział Patologii osoba odpowiedzialna za dział - Iwona Grabowska
 • Dział Diagnostyki Immunofluorescencyjnej osoba odpowiedzialna za dział - Agnieszka Wojtas
   

Punkt Przyjęcia Próbek (Warszawa)

 • Małgorzata Suwała
 • Krzysztof Cała
 • Agnieszka Mitek
   

Stanowiska pomocnicze:

 • zaopatrzenie/magazyn - Agnieszka Bogucka, Wojciech Czerniewicz, Andrzej Jagodziński, Małgorzata Jakubik
 • Punkt Kancelaryjny - Anna Mizgalska

Opcje strony

Telefony alarmowe
Elektorniczna skrzynka podawcza
Główny Inspektorat Weterynaryjny
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Usługa tłumacza migowego
Polskie Centrum Akredytacji
Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
WIW w Siedlcach
do góry